• HVEJSEL. En videooptagelse med to tidligere kontrolassistenter, Sigfred Therkelsen og Svend Hauge, er optaget i Pjedsted og præsenteret på mødet i Hvejsel Præstegård. I filmen fortæller Sigfred minutiøst om det udstyr de sammen med kontrolkassen havde med rundt på gårdene, om prøvemalkning, gerberrering (Gerbermetoden). Mælk, svovlsyre og amylalcohol, pipette afmåles i bytrometer, rystes og centrifugeres ca. 10-12 min. og fedtindhold kan aflæses for den enkelte ko. 

  Kg mælk og fedtprocent indføres i prøvemalkningsbog og hovedbog og samles i årsberetning for foreningens besætninger, 

  hvor der også gives point for assistenternes arbejde.

 • JELLING

  Møllegården som lå der, hvor nu Runecentret ligger.

  Akvarel, malet af byens mangeårige førstelærer A. Edsen Johansen (1862 - 1957). 

  Billedet er del af en serie, som Nationalmuseet skulle have bestilt af ham med henblik på en senere bogudgivelse, 

  der dog aldrig så dagens lys. Bemærk kunstnerens høje alder.


 • JELLING. Stationsvej set fra Gormshøj, o.1909.

  Stationsvejens vestlige del blev først temmelig sent udbygget. Det gamle posthus blev opført o.1906 og lå i den første tid ret isoleret med Rosendals gård som eneste nabo. Før posthuset opførtes, havde postvæsenet haft til huse på det nuværende Herningvej 2. Stationsbygningen blev nedrevet omkring 1975. Her ligger nu den gamle postbygning.

  På pladsen forrest til højre i billedet havde Elias Rosendal tømmerhandel. Seminariets pedelbolig forrest til venstre i billedet blev revet ned  o. 1932. Efter pedelboligen ses seminariets første gymnastiksal.


 • JELLING. Rosendahl tømmerplads på hjørnet af Gormsgade og Stationsvej, ca. 1927. På hjulbøren sidder Chr. Rosendahl og datteren Karen Rosendahl Andersen.Stående fra venstre: Gårdejer Jens Mols, ukendt, ukendt, Elias Rosendahl (kompagnon med faderen), træskomager Ludvig Poulsen. Yderst til venstre: skrædder I. M. Hansen.

  Tømmerhandelen blev senere overdraget til svigersønnen snedker Andreas Andersen, Gormsgade 1, Jelling.  I baggrunden til venstre skrædder I. M. Hansens ejendom. Ejendommen blev nedrevet 1935.

  Til højre seminariets pedelbolig der blev nedrevet 1934.


 • JELLING 

  Stationsvej set fra syd, ca. 1910.

 • JELLING

  Frida og Peter Kjær med sønnen Knud som kusk ved mælkevognen foran Jelling Andelsmejeri, Stationsvej 8, 1947. Peter Kjær begyndte som mælkehandler 15. februar 1937. Peter Kjær var én af Jellings mest kendte og skattede personer, der med sit gode humør spredte glæde på sin rute rundt i byen i 40 år.

  Det nye mejeri (nu Runecentret) blev opført i 1926 på tomten efter Rosendals gård på Stationsvej.


 • HØRUP 

  Hørup smedie, Vejlevej 74, ca. 1916.

  Til venstre i billedet Hørup skole. Foran smedien ses fra venstre: Tinne Madsen med datteren Tove, Asta Madsen, Johannes Madsen, Niels Madsen og to smedesvende. I smedehusets vestre ende er der købmandsforretning.


 • VINDELEV

  Snedker Kristen Tapager (1853-1933) ved høvlebænken i sit værksted på Vongevej. Huset med de karakteristiske høje gavle, som han selv byggede, hed "Fredensbo" og ligger modsat den forlængst nedlagte brugsforening.
 • SANDVAD

  Fra haven foran det gamle stuehus på Lerkenfelt o.1920.

  Siddende: Kristian Rasmussen og Karen Rasmussen, født Østergaard.

  Til hest: Elise Møller, f. Rasmussen. Øvrige personer ukendte, måske tjenestefolk. Elise Møller blev sammen med Peter Peschardt fra Bjerlev Købmandsgård de første studenter i Hvejsel Sogn.


 • ÅDAL

  Ådal Andelsmejeri, Vongevej 64, 1897, sikkert i anledning af 10-års jubilæet.

  På billedet ses forrest mælkekuskene, bagved beboere og personale.

  Mejeriet blev etableret 18. oktober 1887.