Aktuelt

Kommende arrangementer:


GENERALFORSAMLINGEN

torsdag den 26. marts 2020 kl. 19,30 på Jelling Kro 

ER AFLYST!

Aflysningen sker på grund af situationen med Corona virus i Danmark 

og regeringens og myndighedernes anbefalinger. 


Bestyrelsen følger situationen nøje, 

og vil indkalde til generalforsamling, 

når smittefaren er drevet over.


 –––––                                                                                                          

 

JELLING AFTEN 

tirsdag den 5. maj kl. 19,30 

i UCL, Auditoriet, (Jelling Seminarium) er også AFLYST! 

Ny dato bekendtgøres senere.


Efter velkomst og orientering om Lokalhistorisk Forening vil der blive vist billeder fra Jelling.

Her vil Conny Bæk Hansen og Peter Honoré fortælle om Jelling før i tiden,

og vi håber, at flere vil bidrage med oplevelser og historier fra Jelling.


Herefter er der kaffepause, hvor kantinen sælger kaffe og kage for 50 kr.


Efter kaffepausen tager journalist og lokalhistoriker Leif Baun over.

Han har sikkert mange spørgsmål til deltagerne, 

da han skriver på en bog med titlen "Jelling – husene og deres mennesker",

som udkommer til efteråret.


 Har du lyst til at deltage, skal du tilmelde dig senest fredag den 1. maj til

Erik Refsgaard, tel. 53 28 23 82 eller på mail: erik.s.refsgaard@gmail.com


Alle er meget velkomne!


H U S K   T I L M E L D I N G


––––––– V I   M A N G L E  R   S T A D I G   M A I L A D R E S S E R


Da foreningen udsender nyhedsbreve op til de enkelte arrangementer på mail,

er det vigtigt, at så mange af vore medlemmer som muligt, meddeler os deres mailadresse.

Så hvis du ikke modtager nyhedsbreve, og har en mailadresse, bedes du sende den til

cbh@jellingnet.dk

hvorefter du kommer med på foreningens mail-liste, og modtager nyt fra foreningen.

Husk også at meddele, hvis du skifter mailadresse!


_________Lokalhistorisk Forening har endnu denne bog på lager,

og til nedsat pris!


1 0 0   G L I M T   A F   D E T   G A M L E   J E L L I N G   -   O G   D E T   N Y

af Leif Baun Christensen 


216 sider . Stort format . Rigt illustreret . Indbundet

Specialpris: 99 kr.


Bogen kan købes hos Lokalhistorisk Arkiv / Biblioteket i Byens Hus, Jelling,

samt i Kongernes Jelling og Forlaget Jelling/PrinfoVejle