• Brøndgraver Elstrøm ses her omgivet af hjælpere. I 1899 køber brøndgraver Elstrøm fra Mølvang Vejlevej 46 B. 

  Huset ligger der stadig. P. G. Elstrøm var begyndt som brøndgraver i 1885 kort efter sit bryllup. 

  (Jelling – husene og deres mennesker, side 352-353). 

  Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Jelling Planteskole o.1912

  Gartner J. H. Nielsen annoncerer salg af planter 16. 10. 1888. I 1896 bruger han navnet Jelling Planteskole og Frøhandel. 

  Han solgte gård og planteskole 1928 til sønnen Niels Vilby Nielsen. 

  Jep Nielsen var sønderjyde. Hans planteskole lå Herningvej 18.

  Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Jelling Friluftsbad o.1966

  Dette luftfoto er taget kort efter indvielsen og viser også placeringen af sportspladsen i 1960’erne. Foroven ses det nye kvarter Rosenvold, er endnu ikke er fuldt udbygget. Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Gormsgade 27, Jelling o.1915-20

  Ølhandler og vognmand Marcus Jepsens depot. Ved siden af vognen står Marcus Jepsen og på vognen sidder Poul Marcussen, der senere videreførte forretningen. Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Jellinge o.1900

  Koloreret postkort som viser stationen, Gorms høj, seminariet og præstegården set fra syd omkring århundredskiftet. Præstegården har på det tidspunkt endnu bevaret to af sine udlænger. Erik Refsgaards portkortsamling.

 • Jelling Posthus fra 1906

  Billedet viser Jellings nye posthus, som blev indviet 5. juli 1906. Der flages i den anledning fra den 26 alen høje flagstang. 

  Før den tid havde postvæsenet til huse på adressen Herningvej 2. Til venstre ses lidt af Rosendahls gård. 

  Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Jelling Kjæmpehøje o.1900

  Et brevkort fra Verdenspostforeningen Danmark. Motivet er Smededamen med smedens hus yderst til højre og ølbryggerens hus foran Gorms høj. Billedet er så lille, da der også skulle være plads til skrive på denne side. 

  Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Gormshøj og hovegaden i Jelling o.1900

  Et stemningsbillede fra århundredskiftet med Jellingborgere spadserende på hovedgaden. Bemærk stentrappen op ad Gormshøj og bager Jacobsens hus til venstre i billedet. 

  Yderst til højre ses ølbryggerens hus.

    Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Østerbydammen i Jelling o.1909

  Et skønt billede fra et af de ældste kolorerede postkort fra Jelling. Bybilledet har ikke ændret sig meget siden. 

  Østerbydammen og nærområdet holdes i dag af foreningen ”Østerbydammens venner”, 

  som siden 2013 har forskønnet og vedligeholdt området. 

  Erik Refsgaards postkortsamling.

 • Medlemsudflugt til Fårupgård 

  Viceskoleleder Viggo Melbye Larsen fortalte om stedets historie og viste foreningens deltagere rundt inden man nød den medbragte kaffe i hovedbygningens spiselokaler, hvor Viggo Melbye Larsen fortalte anekdoter fra dagligdagen.

   I dag hedder stedet Fårupgård Ungecenter og er ejet af Vejle Amt. Foto: CBH.