• Vindelev Kirke ca. 1920. 

  Det kan være svært at se på fotoet, at der på vejstenen er pil mod Vejle (altså mod Ildved) 

  og pil mod Nyborg (men N spejlvendt!!) til højre. 

  De er stadig kakkelovn med skorsten i kirken.

 • Vindelevs Kro´s have

  Længst til venstre kromand Anders Pedersen. Som nummer 3 fra venstre Alexander Grube Pedersen, som var søn af Anders Pedersens – på dette tidspunkt afdøde – hustru Klausine Frederikke Grube. Siddende ses den tidligere kromand ved Vindelev Kro og svigerfar til Anders Pedersen, nemlig Claus Hansen Grube, født i 1821. Stående ved flagstangen husbestyrerinde Kristiane Kanthen, der kom fra København. Navne på de siddende kro gæster kendes ikke.

 • Billedet er taget ca. ved den nuværende indgang til Vindelev Bypark

  Øverst ses taget af den ejendom, der i dag huser A. Fiskekrog. Bindingsværkshuset er i dag væk, men i horisonten over dette anes taget på Vindelev Skole. 

  Motivet nederst er taget fra ca. samme position og viser Vindelev Kro og helt til højre på bygningen, kan man se indgangen til den lille butik, der var placeret der.

  En toradet radrenser til roerne viser, at billedet sandsynligvis er taget engang i juni måned o. 1920.

 • Vindelev Mølle

  Dateringen er lidt usikker, men måske omkring 1940. Kollerup og Omegns Brugs havde haft til huse i nogle af møllens lokaler, og møllerens datter Emilie Hansen var uddeler i perioden 1922 til 1931. 

  Indgangsdøren ses til højre for porten helt til højre i billedet. 

  Den nye brugs ved landevejen blev opført i 1934.


 • Norske børn på ferie i Vindelev, 1946 el. 1947

  Efter 2. verdenskrig kom norske børn til Danmark for at få mere mad og sul på kroppen. De fik også madpakker og gaver med, da de rejste hjem. Gerd med den danske fane var på Vindelevgård. Foto: Sandvad Købmand.


 • Amatører fra Vindelev Skole

  Fotograferet før en forestilling o. 1955.


 • Uddeler Otto Pedersen og frue, 1947

  Pedersen var uddeler ved Vindelev og Omegns Brugsforening fra 1931 til 1968. 

  Brugsen – senere kendt som Kollerup Brugs – lukkede i 1990.


 • Optog i forbindelse med byfest i Vindelev i 1957

  De flot udstyrede ryttere tyder på, at det var et af de år, man havde ringriderkonkurrence.


 • Vindelevgård

  Der tærskes og køres i hæs. 1937.


 • Luftfoto af Vindelevgård

  og nabo husene i Vindelev. 1937.