Aktiviteter

 
IMG_6010D 2023

21.3.: Generalforsamling og foredrag, hvor formand for etisk råd, Leif Vestergaard Pedersen, fortalte om sit arbejdsliv.

13.4.: Vindelev aften på Sandvad Sognegård, hvor Jørgen Antonsen, Vindelev, holdt et fint oplæg om aftenens emne, og på bedste vis guidede den store forsamling gennem aftenen.

20.6.: Aftenudflugt til Nørup Kirke og Engelsholm Højskole.

30.11.: Præsentation af Svundne Tider af Leif Baun og foredrag af Birte Thostrup med titlen "Sparekasseelev årgang 1968."


Billedet er fra sommerudflugten, Nørup kirke.IMG_3489 2022

22.3.: Generalforsamling og foredrag, hvor Flemming Larsen underholdt med foredraget: "Tjenestekarl i 1959".

19.5.: Jellingaften, hvor forfatter Leif Baun fortalte om sin seneste udgivelse: JELLING – husene og deres mennsker. 1860-1960.

22.6.: Aftenudflugt til Kollerup Kirke og Brandbjerg Højskole.

24.11.: Præsentation af Svundne Tider af Leif Baun og foredrag af Karl Kristian Terkelsen om Hakkehuset ved Rugballe Mose.


Billedet er fra sommerudflugten til Brandbjerg .2021-10 2021

Hele foråret var stadig præget af covid-19 pandemien, som var skyld i vi ikke kunne holde vore normale arrangementer i første halvår.

26.8.: Sommerudflugt til Fårupgård, hvor viceskoleleder Viggo Melbye Larsen viste rundt og fortalte om stedets historie.

17. og 18.9.: Festligheder i anledning af 100 året for Genforeningen.

30.11.: Præsentation af Svundne Tider af Leif Baun med foredrag af Henrik Werge og Flemming Andersen fra SuperBrugsen i Jelling.


Billedet er fra sommerudflugten til Fårupgård.IMG_0113 2020

Året vil blive husket som det år, hvor covid-19 pandemien var skyld i, at det blev svært at mødes og at holde møder. Næsten alle møder måtte aflyses for ikke at udbrede smitten.

Her er oversigten over planlagte møder, som ikke blev til noget:

26.3.: Generalforsamling og foredrag af Flemming Larsen.

24.-25.4.: Genforenings festlighederne. Udsat til næste år.

5.5.: Jellingaften på UCL.

Sommerudflugten i juni.

26.11.: Præsentation af Svundne Tider med foredrag af Henrik Werge og Flemming Andersen fra SuperBrugsen i Jelling.

3.12.: Bogpræsentation af den nye Jellingbog blev gennemført på en Corona forsvarlig måde med god deltagelse. Tak for det!


Billedet er fra Byen Hus den 3. december, hvor Leif Baun Christensen signerede sin nye bog: 

JELLING – husene og deres mennesker.IMG_5176 2019

21.3.: Generalforsamling og foredrag,  hvor Karl Kristian Terkelsen fortalte  om: "Abrahamsens gård i Jelling skov."

13.6.: Aftenudflugt til Tirsbæk Gods med guidet rundvisning på slottet og i Renæssancehaven.

10.9.: Mølvang aften i Gormshallen, hvor Karen Sørensen og Karen Nicolaisen fortalte om Mølvang, og hvor mange af de 125 deltagere kom med deres bidrag til aftenen.

21.11.: Præsentation af Svundne Tider 2019 og foredrag af Inge Mols, som fortalte om sit liv fra barn i Vindelev til bondekone i Mølvang. Et aktivt liv med folkehold, folkeoplysning og rejsebranchen.


Billedet er fra aftenudflugten til Tirsbæk Gods,

hvor deltagerne er samlet på trappen i Renæssancehaven.IMG_0928 2018

27.2.: Lokalhistorisk aften i Hvejsel Præstegård. 

Emne: "...om at være Degnens søn i en landsbyskole."

15.3.: Generalforsamling og foredrag,  hvor Eigil Kristensen fortalte  om: "Højdepunkter gennem 25 år."

15.6.: Aftentur til Højgaard og Hvolgaard, hvor omkring 250 interesserede blev vist rundt og fik fortalt den spændende historie om to af egnens  markante gårde.

18.9.: Bjerlev aften på Sandvad Sognegård, hvor Kristian Bøtcher og Steen Andersen fortalte deres historie om Bjerlev.

22.11.: Præsentation af Svundne Tider 2018 og foredrag af tidl. gårdejer Peder Vikær Hermansen der under titlen "En tilflytter fortæller" berettede om et virksomt liv på egnen.


Billedet er fra aftenudflugten til Hvolgaard. 

Aldrig har foreningen kunnet samle så mange interesserede deltagere.Vingsted Middelalderby - foto Mads Fjeldsø Christensen 2017

28.2.: Lokalhistorisk aften i Hvejsel Præstegård. Emner: Lokal musikhistorie om The Concord Group og Vejle Landboforenings Andels Maskinstation.

16.3.: Generalforsamling og foredrag,  hvor Finn Eg fortæller om "Sognefogedernes virke og ansvar".

15.6.: Aftentur til Vingsted Historiske Værksted og Jernalder-landsby. Stedets leder, Jan Ipsen, fortalte om bygningen og brugen af husene og udviklingen af området.

24.10.: Skovdallund aften på Hotel Skovdal, hvor Peder Marius Jørgensen og Annelise Højrup fortalte og viste billeder.

23.11.: Præsentation af Svundne Tider 2017 og foredrag af Arne Sigtenbjerggaard, som fortalte om "Meritter fra min borg-mestertid"


Billedet er fra aftenudflugten til Vingsted Middelalderby.IMG_8430 2016

23.2.: Lokalhistorisk aften i Hvejsel Præstegård. Emne: Folke-festerne i Alsted Skov, Mindstrup Flyveplads, "Mindstrup Universitet" og kontrolassistenternes arbejde.

26.3.: Generalforsamling og foredrag,  hvor Hans Ole Matthiesen fortæller om "det nye" Kongernes Jelling.

2.6.: Aftentur til Give Egnens Museum. Museets tidligere leder, Falk Mikkelsen fortalte om menneskene på den nøjsomme hedeegn og deres kamp for overlevelse. Det var et meget spændende besøg på et veldrevet lokalt egnsmuseum. 

24.11.: Præsentation af Svundne Tider 2016 og foredrag af Frode Nør Christensen, som fortalte om sit begivenhedsrige liv som MF, minister og EU-medlem.


Billedet er fra aftenudflugten til Give Egnens Museum.IMG_4203 2015

17.2.: Lokalhistorisk aften i Hvejsel Præstegård. Emne: "Historiske træk om Vongevej fra 1887 til i dag".

26.3.: Generalforsamling og foredrag,  hvor Otto Pilgaard fortæller om sit liv og virke på Jellingegnen.

2.6.: Aftentur til Hjortsvang Museum og Uldum Kær. Museets leder, Benno Kristensen fortalte og viste rund på det spændende museum. Da vejret var dårligt sluttede udflugten her med kaffebord. Vi må se og opleve Uldum Kær en anden god gang. 

26.11.: Præsentation af Svundne Tider 2015 og foredrag af Knud H. Aagesen, Kolleruplund, der fortalte om et langt og spændende liv som styrmand, dyrlæge, politiker og fabrikant.


Billedet er fra aftenudflugten til Hjortsvang Museum.IMG_5391 2014

18.2.: Lokalhistorisk aften i Hvejsel om "Glimt af Bjerlevs historie".

20.3.: Generalforsamling og foredrag,  hvor Jørgen Mols fortalte om sin barndoms by Mølvang og barndomshjemmet Kiddegård.

2.6.: Aftentur til Randbøl Kirke, hvor sognepræst Kristian Bøcker fortalte om hærvejskirken og derefter besøg på Kirstinelyst, Randbøl Hede, hvor naturvejleder Gert Hougaard Rasmussen berettede om det unikke område. 

27.11.: Præsentation af Svundne Tider ved Leif Baun og foredrag af Niels Kjærgaard, som fortalte om sit livslange parløb med Jelling.


Billedet er fra aftenudflugten til Naturcenter Kirstinelystf_1 2013

7.2.: Foredrag: "Det nyeste fra udgravningerne omkring Jelling Kirke" ved museumsinspektør Hans Mikkelsen. Nationalmus.

19.2.: Lokalhistorisk aften i Hvejsel om "Friluftsskuespil i Hvejsel Præstegårdshave".

21.3.: Generalforsamling og foredrag af Poul Porskjær om "Kultur og forlystelser i Vejle gennem 200 år".

6.6.: Aftenudflugt til Engum Kirke, hvor sognepræst Preben Kok fortalte om den spændende kirke fra 1100-tallet.  

21.11.: Præsentation af Svundne Tider ved Leif Baun og foredrag af Karsten Kjær om "Egnens sportsforeninger gennem 150 år".


Billedet er fra aftenudflugten til Engum KirkeIMG_1218 2012

18.1.: Filmen "Den store dag" af instruktør Jørgen Vestergaard.

21.2.: Lokalhistorisk aften i Hvejsel Præstegård. Om præste-gårdens udstykninger og forpagtninger.

22.3.: Generalforsamling. Filmen "A danish Farmer" med foredrag af Erik Jeppesen.

7.6.: Aftenudflugt til Skibet Kirke og Haraldskær.

11.9.: Præsentation af Leif Bauns nye Jellingbog: "100 glimt af det gamle Jelling - og det ny".

10.11.: Arkivernes Dag med focus på udvandring til USA.

29.11.: Præsentation af Svundne Tider og foredrag af Gunni Højvang: "Fra barndommens vestjylland til Jelling".


Billedet er fra aftenudflugten til Haraldskær2011

Foredrag af Leif Baun: Byen under forvandling
Udflugt til Stougård og Tørring kirke.
Foredrag af Henrik Ottesen: Pilgrimsvandring og Nørrelide.
Torsdag den 17. november kl. 19,30 i Byens Hus:
Præsentation af Svundne Tider ved Leif Baun.
Bjarne Bagge orienterer om turisme og byens udvikling.

Billedet er fra sommerudflugten til StougaardIMG_7562_2.jpg 2010

Udflugt til Lerbæk Gods og Grejsdal kirke.
Foredrag af Anders Hess: Byens hus. Initiativ og virkeliggørelse.
Foredrag ved Svend Donby: At være tilflytter til Jelling.
Flytter til Byens Hus.

Billedet er fra udflugten til Lerbæk GodsIMG_7562_2.jpg 2009

Foredrag af Jens Morten Larsen: Bethania og Jelling Haves historie.
Udflugt til Engelsholm slot.
Udstilling ved årets Astafestival: Herregårde i gammel Jelling kommune.
Historisk Atlas: Åbning og præsentation på Hindsgavl.
Foredrag af Charlie Mortensen: Jelling Musikfestival.
Udstilling på Højagercentret: Herregårde i gammel Jelling kommune.

FårupgårdIMG_7562_2.jpg 2008

Foredrag af Niels Monrad Jensen og Vagn Jensen: Jelling Sygekasse.
Møde i Hvejsel præstegård. Emne: Hvejsel sogns gårdhistorier.
Astafestival – fortælling for alle aldre. Udstilling af gårdhistorier.
3. byvandring gennem det gamle Jelling med Conny Bæk Hansen og Leif Baun.
Foredrag af Margrethe Auken: Det er 100 år siden kvinderne fik ret til at stemme til kommunalvalg.
Udstilling på Højagercentret: Gårdhistorier.

 

Grønvanggård, Hvejselvej 89