Aktuelt


N Y H E D S B R E V

25. februar 2021

Alle aktiviteter er foreløbig udsat til efter den 5. april 2021.


B O G U D G I V E L S E

af Leif Bauns nye værk: 

"JELLING – husene og deres mennesker"


Bogen kan købes

 i SuperBrugsen Jelling og hos Café Seid i Jelling, samt hos boghandlerne.

Kongernes Jelling og foreningens kontor i Byens Hus 

er midlertidigt nedlukket  indtil 6. april 2021

på grund af Covid-19 restriktionerne.


På nettet kan bogen bestilles på

boeger@jellinglokalhistoriskeforening.dk 

eller hos Forlaget Jelling

 cb@jellingbogtrykkeri.dk


 

Bogen er på 376 sider i stort format med omkring 400 billeder/illustrationer.

Med denne bog har Leif Baun igen ydet en kraftpræstation, idet han gennem de sidste par år 

har dykket ned i Jellings historie med udgangspunkt i Jelling by fra 1860 til 1960. 

I en grundig research har han fundet frem til de mennesker, der har skabt den gamle del af det Jelling, vi kender i dag. 

Med Håndværkerforeningen og Seminariet som omdrejningspunkt for byens liv med håndværkere, 

postbude, handlende, lærere og ikke at forglemme seminarieelever, som gav byen det gode liv.

Det er en bog, alle der holder af vores by, må eje, og prisen er kun 295 kr. for denne store bog. 

For medlemmer af foreningen er prisen 250 kr.Når der bliver lempet på restriktionerne med Corona,

 håber vi, at kunne gennemføre foreningens normale møder.

Bestyrelsen––––––– V I   M A N G L E  R   S T A D I G   M A I L A D R E S S E R


Da foreningen udsender nyhedsbreve op til de enkelte arrangementer på mail,

er det vigtigt, at så mange af vore medlemmer som muligt, meddeler os deres mailadresse.

Så hvis du ikke modtager nyhedsbreve, og har en mailadresse, bedes du sende den til

cbh@jellingnet.dk

hvorefter du kommer med på foreningens mail-liste, og modtager nyt fra foreningen.


Husk også at meddele, hvis du skifter mailadresse!