Aktuelt


N Y H E D S B R E V

Juli 2021


Vort kontor i Byens Hus er åbent hver tirsdag kl. 10,00-14,00.

Historiske bøger kan købes på kontoret. 


Kommende aktiviteter resten af året: 


Sommerudflugt i sensommeren til Fårupgård torsdag den 26. august kl. 19,00. 

Her vil vice skoleleder Viggo Melbye Larsen vise rundt og fortælle om stedets historie.

 Derefter kan man indtage den medbragte kaffe og kage i et telt i parken. 

Der er ingen tilmelding og alle medlemmer er meget velkomne.


Folkemødet i forbindelse med Genforeningen, der skulle have været afviklet i 2020 

blev udsat og forventes afholdt den 16. og 17. september.


Udgivelse og præsentation af Svundne Tider ultimo november måned. 


Vi ønsker alle en god sommer!


________B O G U D G I V E L S E

af Leif Bauns nyeste værk: 

"JELLING – husene og deres mennesker"


Bogen og vore øvrige udgivelser kan købes hos

 Kongernes Jelling, SuperBrugsen Jelling, Café Seid i Jelling, hos boghandlerne 

og i foreningens kontor i Byens Hus.


På nettet kan bogen bestilles på

boeger@jellinglokalhistoriskeforening.dk 

eller hos Forlaget Jelling

 cb@jellingbogtrykkeri.dk

 

Bogen er på 376 sider i stort format med omkring 400 billeder/illustrationer.

Med denne bog har Leif Baun igen ydet en kraftpræstation, idet han gennem de sidste par år 

har dykket ned i Jellings historie med udgangspunkt i Jelling by fra 1860 til 1960. 

I en grundig research har han fundet frem til de mennesker, der har skabt den gamle del af det Jelling, vi kender i dag. 

Med Håndværkerforeningen og Seminariet som omdrejningspunkt for byens liv med håndværkere, 

postbude, handlende, lærere og ikke at forglemme seminarieelever, som gav byen det gode liv.


Det er en bog, alle der holder af vores by, må eje, og prisen er kun 295 kr. for denne store bog. 

For medlemmer af foreningen er prisen 250 kr.––––––– V I   M A N G L E  R   S T A D I G   M A I L A D R E S S E R


Da foreningen udsender nyhedsbreve op til de enkelte arrangementer på mail,

er det vigtigt, at så mange af vore medlemmer som muligt, meddeler os deres mailadresse.

Så hvis du ikke modtager nyhedsbreve, og har en mailadresse, bedes du sende den til

cbh@jellingnet.dk

hvorefter du kommer med på foreningens mail-liste, og modtager nyt fra foreningen.


Husk også at meddele, hvis du skifter mailadresse!