område index

S V U N D N E   T I D E R


Index 1998-2023                         Nummer  Side


Hvejsel, Ildved, Bjerlev og Ådal

Ådal, luftfoto  25  80

Et hundredårsminde fra Sandvad  25  56

Da man fik lært at "brug' æ Bien"  25  50

Bjerlev-drengen der blev storgrosserer  8  25

Hvejsel Sogns Andelsmejeri  1  6
Hvejsel præst som arkæolog 1 11
Mindstup Skole 2 14
Paa en liden bierg 2 20
Æ sø - landvinding i Hvejsel 2 21
Hædersdåd gav vand og brød 3 3
Den gamle tømrer i Ådal 3 5
Mødet hævet! 3 20
Hjertet lå ham på tungen 3 30
Hvejsel luftfoto 4 48
Da Hvejsel blev selvstændig 5 39
Signe Søballes stil om Ildved i 1903 6 6
Et langt liv i Ildved – Marius Kristensen 6 10
En strid om altervin 6 33
Givskud Sogn var en byrde 6 35
Sandvad luftfoto 6 48
…der blev stille i præstegården 7 6
Bjerlev luftfoto 7 48
Tugthuset i Sandvad 8 7
Den rødhårede jødepige 8 43
Hvejselhåndværkere for 100 år siden 8 52
Omskiftelige tider på Store Mindstrup 9 21
Ådal luftfoto 9 64
Jørgen Murer 10 49
Ildved luftfoto 10 64
En kirke og dens søskende 11 11
Lokalhistoriker Knud M. Hove 11 24
Bedstes monolog 11 30
Ildved Skole 1907-1972 11 34
Baptistskolen i Tremhuse 12 24
Hun samlede på de små børns lyse smil 12 29
Barsk hjemkomst fra grundlovsarbejde 12 34
Forældrene lukkede selv skolerne 12 56
Bjerlev Interessentskabs Plantage 13 3
En udvandrer 13 34

Lille Ejnars butik - en institution i sig selv  14 18

Bjerlev Hede og tørveproduktionen  14 46

Naturen på  Bjerlev Hede  14 52

Hvejsel Husmandsforening  15 12

Rejsen til Østtyskland 1967  15 16

Mindet er et lønligt kildespring...  17 47

Bedstefars lommeur  18 17

Fra arkivets gemmer  18 30

Christen Olesen, Sinesminde  19 4

Hvejsel Skole 1917-1970-2017  20 3

Hvejsel ny Skole – indvielsen. 20 11

Martin Kristensen – tegner m. m. m.  20 18

Købmanden brænder  21  6

Heftig brand i Bjerlev  21 11

En sportsplads for sognets ungdom  21  20

Fodboldsoldater  21  25

Da Sandvad fik sin sognegård  22  55

Sandvad, luftfoto  22  68

Mindesten for genforeningen 1920  23  22

Fra den gamle fjendetid  23  27

Bjerlev luftfoto  23  64

Udvandrerfamilier  24  37

Jul over de Ildved Banker  24  62

Parti fra Ildved  26 47

Luftfoto Ildved  26  66


Hygum og Kollerup

Kollerups sidste karetmager 1 3
Heksen i Hygum blev reddet af retten 1 12
Husmandsliv på Brandbjerg i 30’erne 1 15
Hygum luftfoto 2 32
Gravens minde 3 37
Fædre og Sønner 4 24
Hygum Skole 100 år 4 26
Hygums dåbsattest 5 15
Den første Hygumgård 5 16
Katastrofen i Kollerup 5 21
Kongerevyen på Skovgård 5 30
Billeder fra en barndom i 50’erne 7 10
Branden på Skovgård i 1870 7 22
Gravminderne i Kollerup Kirke 7 45
Brandbjerg gennem tiderne 10 8
Luftfoto af Kollerup 12 64

Fattigforsørgelsens væsen og uvæsen  17 13

Da der var liv på gårdene  21  30

Håndværkernes herresæde. Brandbjerg  22  41

Hygum-dreng blev flittig billedhugger  26  32

Kollerup Kirke  26  48

Af en jysk landsbykirkes dagbog  26  54


Jelling By

Lokalhistorisk Arkiv 50 år  70  25

Jellings første festival  61  25

Veteranens mange ansigter  42  25

Kendt Jellingmotiv fra o. 1904. 40  25

Mindeord om Ragna Jørgensen  15  25

Jelling mellem vest og øst  5  25

En idealist - Søren Linding 1 23
Badning i fri luft 1 24
Bethania – hjem for enlige mænd 2 3
Jelling gik Paris i bedene 3 34
Værket - historien om et hus 3 45
At sætte bolden under målsnoren 4 5
Da sammenholdet brast 4 10
Kære dagbog 4 18
Stjerner fra Jelling 4 20
Da Beatles kom til Jelling 4 38
Han blev ved sin læst – skomager Thomas Hansen 4 41
Lægerne i Jelling 5 5
Jelling Danseskole 1939-52 5 8
En landsbyskole uden mage 5 24
Jelling Skole 1904-28 5 27
Den gule skole falder 5 28
Seminariets dovneste elev nogensinde – Herold 5 34
Møllers salon 5 41
Posten jubilerer 5 44
Johs. V. Jensen og forstanderboligen 6 8
Rosenvold – en slægt, en gård, en vej 6 15
Gården blev flyttet to gange 6 18
Gravhøje til Gorms ministre 6 19
Splitflag over Jellinghøjene i 100 år 6 21
Hvem var Magnus Lange? 7 3
Første guldfund i Jelling 7 4
Jelling Elværk 100 år 7 14
Jelling Seminarium har kongelig glans 7 16
Min barndom i Jelling Skole 8 3
Jellings forsvundne milestene 8 8
Milestenens millimeterretfærdighed 8 11
Kong Frederik VII i Jelling (I) 8 16
Vejnavne skal passe til stedet 8 18
Koldinghus på Jelling Seminarium 8 21
En af Jellings gamle ader forsvinder 8 59
Bager Jacobsen fra Prøjsen 8 61
Kong Gorms umulige begravelse 9 44
Ormens øjne 9 52
Nyt oldtidsminde ved Jellinghøjene? 9 54
Han byggede den røde by 9 56
Et sejlivet stykke papir 9 63
Hegnet omkring kongens Jelling 10 3
Kong Frederik VII i Jelling (II) 10 34
Kong Gorms mulige begravelse 10 42
Jelling Borgerforening 125 år 10 54
…og gjorde danerne kristne 11 14
Ungdomsliv i Jelling omkring 1875 11 54
Byens Hus – byens hjerte 11 58
Luftfoto af Jelling 11 64
Jelling By set fra luften 12 32
Usædvanligt fund på Jelling Kirkegård 12 58
Forsvarsbrødre i 100 år – fest med stil 12 60
Tema: Bryg, bio og byens huse 13 11
Telefoncentralernes historie 13 20
Jelling Gæstgivergård anno 1897 13 27
Hvad sigøjnerfatter gør… 13 28
Luftfoto af Jelling 13 32
Kongedage på Jellinghøjene 13 45
Runesten fra sol til skygge 13 52
Sidste post fra Jelling 13 56
Farvel til 210 års foreningsliv 13 61

Kongens kalender?  14 32

Den store dørvogter  14 37

Jelling Avis  14 40

Luftfoto af Jelling  14 64

2012 - den gule drages år  15 3

Et Jellinghus flytter hjemmefra  15 6

Jelling Frimærkeklub  15 19

80 Mand bespist paa Gorms Høi   15 22

Jagten på den forsvundne gravsten  15 42

100 år med Uffestenen  15 52

Jellingegnen har mistet et lokalhistorisk makkerpar  16 10

En markedsdag i Jelling 16 15

Den lille klokke på Jelling Kirkes gavl 16 26

Hovedet mellem benene  16 52

Jellings første skydebane  16 60

Er det alligevel Thyras høj?  16 64

Jelling på mærkerne  17 25

Frimærket og festen vi aldrig fik  17 27

Jelling i mit hjerte – I  17 53

Jelling i mit hjerte – II  18 52

Jelling Andelsmejeri  18 3

Noget om mejeriets betydning for byen  18 8

Erindringer fra mejeriet efter 1936  18 10

En Jellingsten – en markering af religionernes kamp?  18 14

Da Jelling blev glemt  18 38

Reformationen kastede atter lys på Jelling  18 42

Kongen bød...  19 7

Runecentret  19 14

Mystiske kranse på  Thyras Høj  19 20

Skandinaviens største udgravning – 75 år I  19 21

Svendsenstenens støtter  19 47

Vejlensere blandt Gorm den Gamles efterkommere  19 48

Skandinaviens største udgravning  – II  20 44

Da den spanske syge kom til Jelling  21  14 

Præstens lige vej  21  52

Edsen Johansens avisvignetter  21  62

Da den travle bager rundede Jelling  22  14

Bager Knudsen, Vejlevej 22  22  19

Penge – og anstændighed  23  4

Spare- og lånekasserne  23  11

Mindesten for genforeningen 1920  23  22

Gård nummer 1  23  32

Jelling Brugs gennem 100 år  23  46

Jelling Præstekald 1649  24. 3

Jelling Kro 200 år  24  41

Smedelærling hos familien Dupont  26  2

Juleaften i mit barndomshjem  26  18

Tufi og Thurui  26  62


Jelling Land

Hakkehuset  72  25

Skoleelev i Skovdallund 1919  64  25

Lerbæk Transformatorforening 1962-2014  36  25

Kalkens vej 2 5
Et af landets mindste forsamlingshuse 2 10
Hørup Forsamlingshus 2 11
Krigsminder i Skovdallund 2 19
»Det skulle vi have gjort i ’86« 2 26
Tidlig turisme på Fårup Sø 2 29
En meget jævn og tarvelig mand 3 11
En særdeles smuk og stilfuld bygning 3 13
Mølvang Skole 1859-1967 3 15
Ikke kun et dansehus 3 27
Hørup, luftfoto 3 48
Grundet manglende tilslutning 4 3
Mejeriet Mølvang 1926-69 4 14
En mand overkørt af Give-Banen 4 16
Børneliv på Fårup Mark omkring 1950 4 21
Der er altid plads til en til 4 34
Stenalderbonden eller Adam og Eva? 4 44
Mølvang luftfoto 5 48
Landskaberne omkring Jelling 6 3
Pige i huset – Erna Pedersen 6 37
De druknede i Fårup Sø 6 41
Lerbæk Mølle i seks århundreder 6 45
Lidt om livet på Lerbæk Mølle 7 17
»Nu ringer vore kirker solen ned« 7 24
Husmænd i Jelling ville være kolonister 7 27
Faarupgaards udstykning 1911-14 7 31
Et spand heste til tre traktorer 7 39
Brændt barn i bageovnen 8 13
Benafsavning på Jelling Sygehus 1875 8 14
Egon Stagaard 1930-2005 8 24
Jellingegnen under anden verdenskrig 8 25
Du skal alle dine dage 8 40
Skovbølling Skole 1869-1968 8 44
Jellingegnen mellem øst og vest 9 17
Den uforlignelige Haughus-doktor 9 35
Hist hvor vejen slår en bugt 10 4
Is og ”snolder” og Skovdal 11 20
En livslængde i Jelling Sogn 11 48
Mølvang Kro og dens storhedstid 12 3
Mølvang Station i 1950’erne 12 13
Den vildsomme Skovbølling Mose 12 16
Kæmpeploven kom igen 12 20
Landsbyliv i Hørup 12 44
Skovbølling Skole 1868-1962 12 48
En skæbnesvanger dag for Danmark 13 41
Luftfoto af Skovdallund 13 64

Drømmen der brast - et 100 års minde  14  3

Modet var rankt og håbet lyst og blankt  14  10

En dreng indebrændt i Hørup Skov  14 58

Jellingegnsgårde på postkort  14 60

Hørup Skole 1913-63  15 32

En dreng indebrændt i Hørup Skov II  15 58

Luftfoto af Gl. Viborgvej, Baggesholm  15 64

Hygum og Omegns Brugsforening 16 20

Gjerulff på Haughus 16 51

Kidde – den vestlige del af Jelling Sogn  17 3

Byen Mølvang for 60 år siden  17 6

Fra Kristinebjerg til Mølvang  17 10

For alkoholister af den dannede klasse  17 19

Gådefulde billeder  17 31

Hygum Mølle krævede menneskeliv  17 44

Postkortene fortæller  18 26

Lægen fik læst lektien  18 34

Næsten alle veje fører forbi Jelling  18 46

Hygum, luftfoto  18 64

Jelling Møllested og glemt overgangssted  19 50

Hæstomhod – en fristelse for fantasien  19 60

Hørup, luftfoto  19 64

Jellings forsvundne hede 20 23

Skovdallunds verden 20 28

Trsf – et forsvundet kulturspor  20 50

Mølvang Brugs blev til i utilfredshed  21  44

Uddeler i en menneskealder  21  48

Mølvang, luftfoto  21  64

Mølvang skole som lokalt kulturcenter  22  4

Når retfærdigheden sker fyldest. Hygum  22  31

Landsbyen med det bedste vejr. Hygum  22  33

Minder fra militæret. Hopballe Mølle  22  48

Skovdallunds både i 100 år  22  52

Som en brændende fakkel. Fårup  22  62

Hun så flyet styrte  23  19

Kirkehusene – et glemt stednavn  23  61

Historien fra Jelling Friluftsgård  24  10

Eva Abrahamsen  24  21

En tur til Hopballe Mølle og ringridning i Skovdallund  24  26

Livet på den gamle Jellinggård  24  50

Hedens tilplantning begyndte i Jelling  26  8

Regner fik et liv uden for anstalten  26  40


Vindelev

Alle mand til klokkerne  55  25

Sparekassen gav gadelys i Vindelev 1 20
Vindelev Missionshus 100 år 1 29
En »vakker« skole i Vindeløv 3 9
Smørerierne i Vindelev Kirke 5 3
Vindelev Skole 100 år 6 25
Vindelevs røde kirketårn blev hvidt 7 28
Fløjstrup Skole 7 35
Vindelev luftfoto 8 64
Vindelev Bys Brugsforening 1914-83 9 4
Vindelevs brugser II 10 22
Hun fulgte pligtens vej 11 3
De fældede mose 11 43
Breve fra Rigsdagen 12 42
Hvad sigøjnerfatter gør 13 28
Da Vindelev oprustede 13 62

Vindelev Husflidsskole  14 12

Husflidshuset  14 15

Aleksy fra Feldmose 16 4

Vindelev fredag den 2. august 1867 16 30

Fra et gammelt kirkeregnskab 16 34

Vindelev Mølle 1878-1909

Da Vindelev Mølle malede 16 40

Den smukkeste vej - Vongevej 16 46

Krohistorier fra Ildved og Vindelev  17 36

Et minde om en dygtig bonde - s kone  18 20

Omkring Vindelev Kro  19 62

Kirkestevne  20  14

Talerstolen fra Vindelev Forsamlingshus  23  57

Vindelev-skatten  24. 4

Fire kejsere fra Vindelev  24  6

Vindelevs verdensrekord  24nb 28

Luftfoto Vindelev  24  64

Odins mand i Vindelev  26  26


Fælles for områderne

Frysehusenes historie i gl. Jelling Kommune  16  25

Noget om at samle  21  3

Thi kendes for ret  21  4

Turist på Givebanen for 115 år siden  22  21

For 50 år siden. Vejle-Give jernbanen  22  29